Thuyết Minh-Phụ Đề-Lồng Tiếng

 

Phim được chọn

Bạn đã chọn 0 phim

Xem chi tiết

 

Bảng giá chép phim

Dung lượng

Phim

HD, 3D, 4K

Nhạc Karaoke

chất lượng cao

Nhạc chất lượng cao

Lossless, DSD, DXD

Phim iPad

Dưới 50GB

50.000 VNĐ

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ

10.000VNĐ/phim

Từ 50GB - 100GB

70.000 VNĐ

Từ 101GB - 200GB

90.000 VNĐ

Từ 201GB - 300GB

110.000 VNĐ

Từ 301GB - 400GB

130.000 VNĐ

Từ 401GB - 465GB (0,5TB)

150.000 VNĐ

Từ 466GB - 700GB

180.000 VNĐ

400.000 VNĐ

400.000 VNĐ

Từ 701GB - 930GB (1TB)

200.000 VNĐ

Từ 931GB - 1200GB

230.000 VNĐ

600.000 VNĐ

600.000 VNĐ

Từ 1201GB - 1360GB (1,5TB)

250.000 VNĐ

Từ 1361GB - 1600GB

280.000 VNĐ

800.000 VNĐ

800.000 VNĐ

Từ 1601GB - 1860GB (2TB)

300.000 VNĐ

Từ 1861GB - 2290GB

340.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

Từ 2291GB - 2790GB (3TB)

400.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

1.200.000 VNĐ

Từ 2791GB - 3250GB

450.000 VNĐ

 

 

Từ 3251GB - 3720GB (4TB)

500.000 VNĐ

LƯU Ý:

* Bảng giá áp dụng cho mỗi ổ cứng

* Có dịch vụ giao nhận ổ cứng tại nhà (phí thỏa thuận)

* Có bán ổ cứng với nhiều dung lượng, nội dung theo yêu cầu

( Thời gian áp dụng: Từ 00h ngày 20/09/2017)

 

Bạn đã chọn: 0 GB | 0 phim
Chọn xong